VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Als verantwoordelijke voor de behandeling ervan, zijn de Gemeenschap van gemeenten van Cattenom en omgeving en de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving toegewijd aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is dan ook om u te informeren over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt en om de naleving te waarborgen van de voorschriften die met name zijn vastgesteld door de Europese Verordening EU2016/679 van 27 april 2016 en de gewijzigde Franse wet 78-17 Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op alle websites, toepassingen en diensten die worden bewerkt en gebruikt door de Gemeenschap van gemeenten van Cattenom en omgeving. Aangezien dit beleid wordt bijgewerkt volgens de wettelijke bepalingen en de diensten aangeboden door COCE, nodigen wij u uit deze zo vaak mogelijk te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Meerdere soorten gegevens van persoonlijke aard kunnen worden verzameld op deze website en andere digitale oplossingen, met name:

 • gegevens met betrekking tot de identiteit;
 • contactgegevens;
 • gegevens met betrekking tot navigatievoorkeuren;
 • gegevens voor elektronische identificatie.

 

Waarom worden bepaalde gegevens van mij verzameld?

Uw persoonsgegevens, verzameld door de Gemeenschap van gemeenten van Cattenom en omgeving, laten ons toe om:

 • u diensten te verstrekken: online betaling en donatie, toegang tot een donatieruimte, antwoord op vraag tot contactname, verzending van documentatie of informatie;
 • onze campagnes voor verzameling van gegevens beter te richten en de opvolging ervan te verzekeren;
 • u een optimale navigatie op de website aan te bieden: aanpassen van de weergave in functie van de gebruikte terminal, bewaren van voorkeuren, enz.
  een kwaliteitsopvolging van geïsoleerde bejaarden te verzekeren;
 • u functies voor het delen op sociale netwerken aan te bieden;
 • statistische analyses van de bezoeken en donaties op onze website uit te voeren.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

De verzamelde gegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, met inachtname van de geldende normen, reglementen en teksten.

Ondanks en in overeenstemming met artikel van de AVG, kunnen bepaalde gegevens van persoonlijke aard “voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt”.

 

Inzake het gebruik van cookies

Een cookie is een stukje informatie dat door een server naar een klant of bezoeker wordt gestuurd. het wordt onder de vorm van een informaticabestand opgeslagen op de harde schijf van de browser van de klant of de bezoeker om er informatie te verzamelen.

 • Technische cookies zijn strikt noodzakelijk: deze cookies laten toe informatie te registreren die door de klant of bezoeker worden opgevraagd, de navigatie van een klant of bezoeker te volgen om een kwaliteitsnavigatie op de bezochte pagina’s te verzekeren, bepaalde veiligheidsmaatregelen te implementeren en toegang te krijgen tot uw persoonlijke ruimte. De website kan niet correct functioneren zonder deze cookies.
 • Cookies voor meten van publiek en statistiek: deze cookies laten te gegevens te verkrijgen betreffende het gebruik van onze webpagina’s en er bepaalde technische en ergonomische aspecten van te verbeteren. Wij gebruiken WP Statistics (module van WordPress) om het publiek te meten en statistieken uit te voeren.
 • Reclamecookies: deze cookies laren toe gepersonaliseerde reclame te verspreiden in de hiervoor voorbehouden ruimtes op onze website en onze toepassingen, de weergaves van de reclames te tellen en uw browser te herkennen voor uw volgende bezoeken aan onze website en onze toepassingen. Deze cookies kunnen door ons of door onze reclamepartners worden geïnstalleerd. Ze laten een uniek profiel van de bezoeker op te stellen.
 • Socialemediacookies: deze laten u toe de inhoud van onze website te delen met andere personen of uw mening te geven over een bepaalde inhoud van de website aan derden. Deze cookies van derden zijn bestemd voor het verbeteren van de interactiviteit van de website en de multimedia-inhoud ervan (YouTube, Facebook, Twitter, enz.).

 

Bewaartijd van de cookies

De bewaartijden van de cookies zullen niet langer zijn dan 13 maanden na de eerste bewaring ervan op de terminal van de bezoekers. Aan het ende van deze termijn zal een nieuw akkoord worden gevraagd.Bepaalde technische en functionele cookies zijn essentieel en noodzaken niet de toestemming van de gebruiker. Voor de andere cookies is wel de toestemming van de gebruiker nodig, die deze toestemming op elk moment kan intrekken.

U kunt cookies op elk moment verwijderen door de voorkeuren van uw browser aan te passen in de opties. U kunt zich eveneens verzetten tegen alle of bepaalde cookies door uw browservoorkeuren te configureren zoals deze koppeling toont voor Google Chrome.

 

Op welke juridische basis steunt de verwerking van mijn gegevens?

De verwerking van uw verzamelde gegevens heeft als wettelijke basis:

 • het legitieme belang verbonden aan onze activiteiten en missie;
 • de instemming;
 • de wettelijke verplichting volgens de omstandigheden van de verzameling van gegevens;
 • de contractuele relatie.

 

Wie zijn de bestemmelingen van mijn gegevens?

De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn enkel bestemd voor de diensten en personen die bevoegd zijn om deze te verwerken, in overeenstemming met de vastgestelde doeleinden. Deze gegevens kunnen ook worden gecommuniceerd aan de onderaannemers bevoegd voor het uitvoeren van de doeleinden van de verwerking.

 

Zullen mijn gegevens de Europese Unie verlaten?

Uw persoonsgegevens zullen binnen de Europese Unie worden bewaard. De Gemeenschap van gemeenten van Cattenom en omgeving (CCCE) en haar host OVH SAS blijft echter vrij in de keuze van haar technische en/of commerciële betrekkingen, en behouden zich het recht voor om bepaalde gegevens te hosten of over te dragen aan onderaannemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat zij de nodige garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de AVG, met name of de landen een passend beschermingsniveau bieden, overeenkomstig de artikelen 44 en volgende van de Europese Verordening EU2016/679 van 27 april 2016.

 

Zullen mijn beveiligd zijn tijdens de verwerking ervan?

Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn bevoegd en gehouden aan een vertrouwelijkheidsverplichting.

Daarom en in overeenstemming met artikel 32 van de AVG, verbinden de CCCE alsook alle onderaannemers zich ertoe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te verzekeren.

 

Ik bezit verschillende rechten: hoe kan ik deze uitoefenen?

Conform de (gewijzigde) Franse wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u aangaan. U kunt ook de beperking van de verwerking van uw gegevens verkrijgen of u verzetten tegen de verwerking ervan vanwege een legitieme reden.

 

U kunt uw rechten uitoefenen:

Als u vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde controleautoriteit op het adres www.cnil.fr/plaintes.