JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Uitgever van de website

Deze website www.tourisme-ccce.com wordt uitgegeven door de GEMEENSCHAP VAN gemeenten VAN CATTENOM EN OMGEVING, waarvan het gemeentehuis zich bevindt op het adres 2 Avenue du Général de Gaulle – 57570 CATTENOM en bereikbaar is via telefoon op het nummer +33 3 82 82 05 60, en met directeur van de publicatie NAAM EN VOORNAAM VAN DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER, FUNCTIE.

 

Hosting

Deze website wordt gehost door OVH SAS, 2 rue Kellermann. 59100 ROUBAIX – FRANKRIJK, bereikbaar via telefoon op het nummer +33 9 72 10 10 10, of via e-mail via onderstaand formulier.

 

Scope van de inhoud

Ondanks de zorg besteed aan het verzamelen van informatie, alsook aan de realisatie van de website, kunnen nog steeds fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of toevoegingen buiten de wil van de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving voorkomen of optreden op deze website.
De Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving garandeert niet de juistheid en volledigheid van de informatie die via de website wordt verspreid. Daarom kan ze niet aansprakelijk worden gehouden, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, voor het geheel van de inhoud van de website. De gebruiker van de website en de informatie die ze bevat erkent dat hij hier gebruik van maakt op eigen risico en dat de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies of schade, geleden door de gebruikers of door derden en ten gevolge van de op de website verspreide informatie. De prijzen worden ter indicatie gegeven.

De Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving voert bovendien geen enkele controle uit op de websites die met haar website zijn verbonden via externe koppelingen of hyperlinks, in het bijzonder inzake dienstverleners die zich buiten de gemeenschap van gemeenten van Cattenom en omgeving bevinden, en wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud ervan.

Tot slot kan de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen, of van elk feit dat, in overeenstemming met de rechtspraak, als overmacht wordt beschouwd.
In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over een recht op toegang en rechtzetting van de u betreffende gegevens.

 

Auteursrecht – Copyright © – Koppelingen

Alle elementen van de website, met inbegrip van de downloadbare documenten, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of door patenten.

 

Reproductie op papieren drager

Met uitzondering van iconografie is de reproductie van de pagina’s van deze website op papier toegestaan, onder voorbehoud van het respecteren van de volgende voorwaarden:

  • vrije verspreiding;
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging, noch aanpassing van enige soort);
  • expliciete vermelding van de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving als bron en vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

 

Reproductie op elektronische drager

De reproductie van de hele of een deel van deze website op een elektronische drager is toegelaten onder voorbehoud van het toevoegen op duidelijke en leesbare manier van de bron “Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving” en de vermelding “Rechten voorbehouden”. De informatie mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke of verenigingsdoeleinden. Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

 

Fotokredieten

© Office de Tourisme de Cattenom et Environs, Communauté de Communes de Cattenom et Environs, de heer Michel Poinsignon, EKP, de heer Stéphane Citerne, Château de Preisch, Wirestock, Unsplash, Freepic, MosAiles, Le coin gourmand d’Angie, mevrouw Graf, gemeentebestuur van Basse-Rentgen, Meublés Cordel.

 

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige periode dat de diensten aangeboden door de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving online zijn geplaatst.

 

In geval van geschillen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking tussen de partijen, wordt bevoegdheid gegeven aan de Franse rechtbanken. Voor alle suggesties of vraag voor informatie, neem contact op met de Dienst voor Toerisme van Cattenom en omgeving in Rodemack.

  • Adres: Place des Baillis – 57570 Rodemack
  • Telefoon: +33(0)3 82 56 00 02
  • E-mail: otcommunautaire@cc-ce.com

De Dienst voor Toerisme is ingeschreven bij Atout France onder het nummer IMO57160002.

De financiële garantie en de verzekering in het kader van de toeristische prestaties werden onderschreven bij Groupama.